Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 616
Item domina Katherina thezaurarii ducit testes erga dominum Barthossium Coszminski: primus Miczco JaraslawskiJaroslawski, item Nicolaus Zadora de Grabÿonowo. — Rota. Sola sic iurabit:

Tako. etc. Jako czʃo mÿ prawo ʃka
zalo. panu Barthoʃʃewi zaplaczicz
Reʃz. naten Rok ÿa mim. poʃ
lem obeʃzlala (gy) abÿ przÿal. bracz
rzeʃz. aon ne prziÿal. ... Jako tho ʃwatczѻ