Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 613
Item Margaretha MirkowaMirconis ducit testes erga Johannem Wlostowski: primus Jan gener advocati *de Pudliskowicze*, item Stephanus filius Gregorii, item Petrus Podmatacz, item Andreas Nabÿala de Pudliskowicze. Tantum quatuor de Pudliskowicze acceptavit. — Rota:

Tako gim etc. Jako. Janowim biczim
mocznim. ... dzenczącza
poʃbila. ýotÿego bicza vmarlo
ÿ otnegogo ʃtradze