Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 611
ltem Jacobus carpentarius regalis ducit testes erga Martinum Koth molendinatorem *ante Srzem*: primus Petrus de ZawadÿZawadi, item Kanczko molendinator ante PoznaniaPoznaniam, item Andreas circa ecclesiam parochialem sancti Adalberti ante PoznaniaPoznaniam, item Paulus de Poznania, item Petrus de Srzotka, item Michael de ZawadÿZawadi. — Rota:

Tako gim pomozi bog etc. Jako Marczin
Kot newrzuczilʃʃe moczѻ gwaltem
... nameʃzkem
rowe. przedeʃzrzem.