Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 610
Item domini Passicon et Gardzina cum aliis et Passikon cum aliis amicis ipsorum ducunt testes erga dominas dominam Margaretham de Girka Gireczska et filias ipsius Margaretam et Halskam: primus Vitoslaus Jarosewski Jaroschewski, item Swansko Wilkowÿski, item Sandiuogius Vilkowÿski, item Allexius Zadora, item Jan de Jaroslawkÿ de isto districtu Costenensi, item Vincencius olim de Grabowecz filius Pÿotrconis. Rota:

Tako. etc. Jako kedÿ [pa] xandz.
opath. kupowal. vdzedzý pana
pÿotraʃzewich Girzeczʃkego, dzedzi
nÿ Girki tedy nebilo tho wku
pÿ abimąl [dacz Stra St] dacz
Starÿ Grod zagirką