Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 609
Item nobiles Nicolaus, Jaroslavus, cum ceteris fratribus, heredes de Jarognewicze Michael, heredes de Jarognewicze, cum ceteris fratribus suis, ducunt testes erga nobilem Halskam Sulewska: primus Pelka Grzibenski, item Andreas Boýanowski, item Sandiuogius Boýanowski, item Woÿtko Viscota, item Vinczencius Pÿotrkowski, item Nicolaus PodrzeczskiPodzeczski. — Rota:

Tako. gim etc. Jako Jarognewʃʃczÿ
ÿgich Oczczecz. wýtrzimalý ʃpokoÿ
ne. thѻ thoną Jezora Moʃcziʃka. oÿѻz. halʃka nane zalowala.
trʃzy. latha dobrowolne. niʃz
gich pozewnÿ liʃth zaʃedl anÿ
ÿe gwaltem Trzimalÿ