Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 608
Item dominus Johannes Czarncoviensis cum fratre Caspar ducit testes erga nobilemBernhardum Mocrski: primus Crziwosand Crziwosandius Slawenski3, item Swanthopelko Swanthopelk Slawenski, item Wlodzimirus Slawenski, item Woÿtko Slawenski, item Vincencius Slawenski, item Swasko Swansko Crzestkowski. — Rota:

Tako gim pomozi bog ý ʃwanti +
Jako tho ʃwatczѻ Jako pan van
czenecz Czarncowʃki vmarl.
ten czʃo. ʃzýą ʃlomýl. yus trʃzÿ
latha minѻlÿ