Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 605
Item nobilisBenako Bandlewski sic iurabit ad primos breviores terminos erga dominam dominas Sbichnam et HannamHankam uxorem Passekon Passikon. — Rota:

Tako mi etc. Jakom wenczeÿeÿ
newʃzѻl. wthomiʃzewe. zeÿme
na pana ʃtolnikowego. ÿedno
dwadzeʃcza grziwen ÿiednѻ