Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 604
Item nobilis Benako Bandlewski ducit testes erga dominam Sbichnam Brodska et Johannem Passikon: item Venczslaus Venczeslausde Zadori, item Eustacius de Zadori, item Dobessius Dobeslaus de Zadori, item Vincencius PÿotrcowskiPyotrowski, item Jaroslaus de Zaparczino, item Woÿtina de Zadori. — Rota:

Tako gim etc. Jako panÿ Sbich
na Brodʃka ý Jan Paʃʃikon.
[ʃtal] Benakowÿ. ʃtalÿ zakonʃką
ʃkodѻ. atam ʃkodÿ wʃzѻl. Jako.
trʃzidzeʃz
[d]czÿ grziwen. tako we
le tich trʃzidzeʃzczÿ grziwen czʃo
nagich czanʃcz przýdze