Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 603
Item Benako Bandlewski sic iurabit erga dominas Swanchnam Grisz Grisinensem et Katherinam *relictam* Martini ad primos breviores terminos:

Tako mi pomozi boog ÿ ʃwantÿ
+ Jako panÿ Swąchna ÿ kach
na ʃtalÿ mÿ. zakonʃkѻ ʃkodą
tegom Ja (tam) ʃkodzen. Jako trʃzi
dzeʃzcÿ grziwen. tako wele tich
trʃzýdzeʃzczÿ grziwen czʃzo nagich
czanʃcz przýdze.