Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 602
Item Albertus Curanowski ducit testes cum litera procuratoria ex parte Nobilis Przibislai Pÿotrowski *patris sui* erga dominam nobilemAgnetem consortem Sandiuogii de Manczicze: item Petrus Grzibenski, item Jan Jaroslawski, item Petrus Zaparczinski, item Jan olim Sanczcowski, item Blisborius Chalawski, item Jan Chalawski. — Rota:

Tako. gim etc. Jako przibiʃlaw. pÿo
trowʃki nezapowedal Syemanowy
wkupu. wzapuʃcze pane ...
namancziczach.