Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 601
Item nobilis Samborius castellanus Sbanschinensis *de Rosnowo et Malochowo* ducit testes erga Stanislaum Slap Nobilem: primus Pasko Malochowski, tanquam presens, item Albertus de Malochowo, item Jacobus Drachowski, item Jacobus de Malochowo, item Jaroslaus de Grabÿonowicze, item Martinus de Malochowo. — Rota Presens sic iurabit:

Tako. gemu. etc. Jako przitem bil. ýz
pan Sambor nezaÿѻl dwudzeʃztu
ʃwiný yÿedne (Staniʃlaowich ) ynewegnalÿch do
ʃwego dworu. ÿnepobil. Jako tho ʃwatczѻ