Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 600
Item Margaretha kmethonissa de Pudliskowicze tria vulnera cum teste periurabit erga Johannem Wlostowski ad primos breviores terminos. —Rota:

Tako mi pomozi boog. ÿ ʃwanti crziz
ýz Jan Wloʃtowʃki. me ranil ÿ trʃzÿ ranÿ dal. ... Jako tho ʃwatczÿ