Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 60
Testes Otke contra Paulum civem Costinensem: item Nicolaus Kothuicz, item Wissemir de Snathi, item Materna, item Bronislaus de Geligouo, item Stopacz.

Jaco to Swathczø Jaco. {[to]} otka trzima Soko
louo Spokoýem trzi lata.