Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 599
Item domina Margareta Blossowa , relicta Andree Blosz de Chobenicze ducit testes erga Martinum Ogankam: primus Dobeslaus GrobskiGrobskÿ, item Derslaus de Lutole, item Nicolaus Vatha Watha, item Nicolaus Chomanczski, item Michael Parzenczewski, item Stephanus ProszkÿProszski. — Rota:

Taco etc. Jako kedi panÿ ... poʃzlala. ʃwѻ czelacz. lapacz
ʃwego pozeʃzczѻ. [tedy kedý lapacz]
[gý vlapýlý]. (kedigy)
(vlapily) ÿnaprawo wʃczѻ
gnѻlÿ. tedy Marczin przibegw
ʃeʃcząnadze ʃwimÿ kmotoviczÿ
tego pozeʃzczѻ. otbÿl gwaltem
ÿ trʃzÿ czeladnýkÿ ÿeÿ. ranÿ ranil
ÿ trʃzy ranÿ dal.