Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 598
Item nobilesAlbertus et Vincencius de Pyotrowo ducunt testes erga nobilem Sandiuogium Brlok: primus Albertus Bilantha Bÿlantha, Jan frater ipsius de Trzebecz, item Nicolaus Pÿanowski, tanquam presentes, item Janek Chalawski, item Budziuogius Jaroslawski, item Stoyslaus Jaroslawskÿ Jaroslawski. — Rota. Presentes sic:

Tako. gim etc. Jako przitem bÿlÿ
kedi Sandziuoÿ puʃczil proʃzno ... (ʃtego) (po
mozena.) (prawa) othego czlowe
ka czʃzomu. ʃnÿm prawa melÿ
pomocz wmancziczach