Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 597
Item domina Hanka Chelkowska ducit testes erga Nicolaum Simnowoczski: primus Albertus Roszkowski, item Bolczo de Albo Lacu, item Thomas Xanginski, item Michael Parzenczewski, item Woÿtko Parzenczewski, item Thomas Parzenczewski. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ÿ ʃwâtÿ
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako panÿ
Hanka Chelkowʃka neprze
dala wenczeÿ zapuʃta. naie
zorkach poʃwem manzu ÿe
dno zadwe grziwne. anÿ go
roʃzdala. wÿÿѻwʃzy tho czʃzogo
dala. ʃwim kmeczem pogo
rzalim