Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 596
Item Benako Bandlewski ducit testes erga nobilem Bogussium Budzislawski et ceteros amicos: primus Przetpelko Raszkowski, item Jan Srotczski, item Nicolaus Zapartski, item Jaroslaus Tarnowski, item Petrassius filius Johannis de Gorzicze, item Janussius Tarnowski. — Rota:

Tako gim pomozi boog. ÿʃwanti
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako benak
Bandlewski newʃѻl ʃkarbu
pana Stolnikowego nichʃz
wiʃʃeÿe. ýedno czʃzo. wiʃnal. anÿ tego vzitka ma.