Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 594
Item Petrassius Gosczeÿewskÿ debet demonstrare nobilitatem suam erga nobilem Janussium Corczbog in XVIII. septimanis ad breviores terminos post sex septimanas et post alias sex septimanas, duobus senioribus post patrem rubeum bovem gerentibus super clipeo, proclamacione Czolkow, qui sic iurabunt. — Rota:

Tako nam pomozi boog. ÿ ʃwâti
crziʃz. Jako Pÿotraʃch Goʃczeÿew
ʃki. ÿeʃth naʃch Brath prawÿ
pooczczu. naʃʃe krwe naʃʃe
go clenotu. zawolana.
Czolkow