Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 593
Item dominus Dobrogostius sic iurabit erga nobilem Kankam. — Rota:

Tako mi pomozi bog ÿʃwanti +
Jako czʃzo namѻ zalowal kanka
abichmu nedoplaczil plaʃcza
dwunaʃcze grziwen tegoʃzmu
newinowat