Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 592
Item Jan et Nicolaus Wlostowsczý de Wlostowo ducunt testes erga Thomislaum et Janussium de Vsczanczicze: primus Nicolaus Podrzeczski, item Albertus Trzebeczski, item Nicolaus Samborowicz, item Gregorius Jaroslawski, item Stoÿslaus Jaroslawski, item Jan Jaroslawski. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ý ʃwanti
+ Jako. tho ʃwatczѻ Jako czʃo.
... ʃpraw
ne ÿʃzbil thako ʃmowon.
medzi gimÿ. ... Tako gim