Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 590
Item Stanislaus Slap ducit testes erga Margaretham Bauorii: primus item Albertus Vanczkowski, item Jan Dambenski, item Jaroslaus Tarnowski, item Cusso Rosznowski, item Jacussius Radwankowski, item Vincencius Grodziczski. — — — Rota:

Jako. Slap. neÿal gwaltem ... dodomu
czibcowego. napanѻ Bauorowѻ. neter
galýe. zarѻkѻ (ane) (wloczilýe) (przeʃgiʃtbѻ) ynevczinil yey gwaltu.