Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 586
Item Barthossius cum fratre suo filii Ba/r//thossii olim palatini Poznaniensis erga Nicolaum Piglowski: primus Giwan Podrzeczski, Janek Podrzeczski, Preceslaus Sulanczski, quartus Johannes Galanska, Nicolaus de Pamanczino, Franciscus Koszlantcowski, Nicolaus filius Hinaconis de Crziszanowo habet potestatem testes audire, si Piglowski absens fuerit:

[Jako wtich leczech bartoʃzewi dzeczi]
[kto ye poziwal gich opecadlnik]
[dlugi gich oczcza placzil] Jaco wtich leczech Bartoʃzeui dzeczi
prawo czirpali akto nanich
zizcal temu gich opecadlnik gich
oczcza [dluk] dlugi placzil