Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 585
ltem nobilis Albertus Curanowski ducit testes erga Franciscum Senský et uxorem ipsius: primus Dobrogostius Woÿaczewský, item Nicolaus Woÿaczewski, fideiussores, item Stanislaus Grodzeczski, item [item] Jan Mroczcowski, item Stach Mroczcowski, item Volimir Slachczinski. Primi duo sic. — Rota:

Taco nam pomozi bog. ÿ ʃwanti +
Jakoʃzmÿ franczkowý ÿ ÿego
zene ranczilÿ wrancze zatrʃzÿ
dzeʃczÿ grziwen ÿ zatrʃzÿ. z gich
wolѻ ÿ przitem bilÿ kedÿ liʃth
piʃan. ... Jako tho ʃwat
czѻ