Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 584
Item Nicolaus et ceteri fratres, pueri Ramschonis Cossonowski, ducunt testes contra dominam Philkam: primus Bronislaus Geligowski, item Janussius Gotha, item Sobko Zaleszky, item Nikel Scoraczewski, item Janussius Soldra, item Andreas senior de Czacz. — Rota:

Tako gim pomozi etc. Jako czʃo
bil pan Ramʃch. przedal. dzedzina
Bronkowo ... ÿ ʃlubilmu
bil. zawiwarownane podlug pra
wa. otho go ÿest negabal ʃwѻ zoną prawem. aʃch temu trʃzÿ
latha minѻlÿ