Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 583
Tercia rota:

Tako mi etc. Jakom. ne mala.
oʃtawicz. ... pÿcze. kedim mala
ʃmim manʃzem pradleweÿ
ʃpuʃczicz Bronkowo.