Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 582
Secunda rota:

Thako mi etc. Jakom nemala dacz.
... pradleweÿ
kedim mala. ʃmim manʃzem
ʃpuʃczicz Bronkowo.