Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 581
Item domina Philka iurabit tribus vicibus erga dominam Pradlewa iuxta formam iuris ad primos breviores terminos. — Prima rota :

Tako mi etc. Jakom. neoʃtawila.
proʃzne role czʃzobÿ maldrem
mogl. oʃʃacz. nawolwarcze. kedim
ʃmim manʃzem mala. ʃpuʃczicz
pradleweÿ [d] Bronkowo.