Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 578
Item nobilis Petrassius Copassewski debet periurare metsecundus viginti marcas dampni ad primos terminos erga dominum Barthossium Coszminski. — Rota:

Tako mi pomozi bog ÿ ʃwâti
crziz. Jako czʃzo mÿ pan Bar
thoʃz. nezaplaczil pÿanczÿ dze
ʃanth grziwen gÿʃcziny. otho mam ʃkody. dwadzeʃzcza grziwen