Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 577
Item nobilis Miroslaus Vilkonski ducit testes erga dominam Benussam Czechnowska: primus Michael Crzecotowski, item Petrus Cuczinski, item Sulek Chwalkowski, item Jan Raszewski, item Nicolaus Raszewski, item Bronisius Cromoliczski. — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwâti
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako
Miro Vilkonʃki nepobral vzit
kow. paneÿ Benuʃʃzÿ Jako
dwadzeʃzcza. grziwen. anÿ te
go vzitka. ma.