Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 576
Item domina Helena conthoralis providi Johannis Golÿ civis de Srzem ducit testes erga Bodzatham Pÿotrcowski[am] : primus dominus Pasko venator Kalisiensis, item Michael thezaurarius de Ostroweczno, item Martinus vicarius de Rambino, item Martinus vicarius de Pechinino, item Stanislaus Oleszki, item Stoÿslaus Jaraszlaus. — Rota:

Takogim etc. Jako Bodzatha
Bil opekadlnÿkem. pane
Helenÿ aʃz dothichmaʃth Ja
ko zathen mąʃz ʃla. ÿczinʃz
ÿeý dawal. otte dwu dzeʃz
tu grzýwen.


Causam commisit discreto Nicolao fratri suo audire testes.