Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 575
Item dominus Jacobus Goreczski ad proximos breviores terminos peremptorie sic iurabit erga Stroschin pro C. marcis pene vallatis. — Rota:

Tako mi pomozi bog ÿ ʃwâti +
Jako mi pan ... ÿ pan
Materna ranczilÿ zaʃtroʃchino
Sto grziwen zawathu. ýzmÿ
ʃtroʃchin mal Male Oporowo ob
ÿechacz. a on nechczal ʃzem
nѻ ýechacz, ÿ gim ʃze tho ob
ÿechane. rozeʃzlo. ÿnedoko
nalo.