Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 574
Item domina Kachna Barankowa ducit testes erga Jaroslaum de Zadori: primus Janussius de Minori Gorka, item Stephanus Brilewski, item Albertus Bilantha, item Derslaus filius Coszcze, item Jan de Pÿotrcovicze, item Vincencius de ibidem. — Rota :

Tako gim etc. Jako tho zÿtho oÿeʃz Jaroʃlaw zalowal na panѻ kachnѻ. tho zÿtho kachna
dala
woʃzicz wʃwѻ nadzeÿѻ. ale
newdnadzeyѻ Jaroʃlaowѻ bo bÿ
lo ÿeÿ prawe zitho ane Ja
roʃlaowo