Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 569
Item Andreas Robaczinski ducit testes erga Nicolaum Pankacz kmethonem: primus Ramolth de Albo Lacu, item Janussius Scoraczewski, item Janusius Sulewski, item Franciscus Senski, item Jan Grunowski, item Philippus Trambinski. — Rota:

Tako gim etc. Jako czʃzo An
drzeÿ wʃzѻl weprza tho ʃwʃѻl.
ʃwego prawego ale neMicol
ÿewego.