Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 566
Item nobilis Albertus de Borek ducit testes erga dominum Paskonem Chrzanstowski, tanquam tutorem kmethonum de Sÿmanowo: primus Johannes Vilkonski, item Vincencius Crzecotowski, item Thomislaus Vnanczski, item Andreas Vnanczski, item Sandiuogius Mancziczski, habens amitam ipsius uterinam, item Milosza, cuius mater fuit matertera uterina sue matri. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ÿ ʃwâti
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako czʃzo.
woczech Borcowʃki, wʃzѻl kone
... tho ÿe wʃzѻl
naʃwem naprawem na Borkowe
[anÿ] parobka ÿego newѻzal ÿneroʃzwѻzal