Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 565
Item predicti domini Johannes et Abraham (de Dzbanszin) contra eundem Johannem (Gorzeskoth) sic iurabunt ad primos minores terminos post XVIII septimanas in Costen peremptorie. — Rota:

Tako nam pomozi bog ÿ ʃwâ
tÿ crziz. Jakoʃzmÿ Janowÿ te
mu Szoltiʃʃewÿ. nepobrali[ʃzmý] ʃzboza. Jako dwadzeʃcza grziwen.
aniʃzmÿ kazalý anÿ tego vzit
ka. mamÿ etc.