Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 562
Item dominus Barthossius Gostinski ducit testes contra dominum Nicolaum de Gorka, cancellarium Poznaniensem: primus Jacussius Podrzeczski, item Paulus Cozanka de Chlebowo, item Johannes de Sulimanowo, item Nikel Zenwicz de Dzendzina, item Petrassius Grabýonowski, item Janussius de Pudliskowicze Craÿewski. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ÿ ʃwânti
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako pan
Barthoʃz dzedziny Branowa.
neprzedal gÿnnemu. mimo xan
dza kanczlerz. anÿmu lýʃta ... viprawil. anÿ tego. ma v
zitka.