Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 559
Item Cibek et Hanka consors sua, ducunt testes erga dominum Przibislaum Grisinensem: primus Albertus Candzorka, item Nicolaus de Podrzecze, item Petrus Brilewski, item Sobco Bucoweczski, item Miroslaus Vilkonski, item Petrassius Zimlinski. — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwâtý
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako Cibek
ʃwѻ zonѻ. panu przibiʃlaowÿ
weʃzplawu. nazaʃtawil zaʃta
wÿ. anÿmuʃze gwaltem wrzu
czil wtѻ zaʃtawѻ. aný gim
thÿ liʃtÿ [wr] zaʃtawne wran
cze prziʃzlÿ. anÿ tam zaʃtawÿ
trzimal.