Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 556
Item Franciscus Senski ducit testes erga Sigismundum Grunowski: primus Nicolaus Pÿotrowski, tanquam ille, cui solus Sigismundus dixit, quod etc., item Janussius Gotha, item Janussius Schulewski, item Bartholomeus Grunowski, item Nicolaus Jaroslawski, item Philippus Trambinski. — Rota:

... Tako gemu pomozi bog ÿ ʃwâti
+. Jakomu ʃzam. Szigmund po
wedal, Jako czʃzo me franczek
ranil. thome ranil zamim
poczantkem ýzemgo. przod v
ranil. ... Jako tho ʃwat
czѻ