Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 554
Item dominus Dobrogostius Colenski cum domina Anna, consorte sua, ducit testes erga nobilem Nicolaum olim Curanowski: primus Stassek Dambrowski, item Stephanus Pozarowski, tanquam presentes, item Petrus Slap, item Drogomir Pozarowski, item Petrassius Crzestkowski, item Bodzatha Gluchowski. Primi duo sic. — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃwanti +
Jako then liʃth widzelÿ czʃzo mowÿ
na pol drobnina. czʃzo lezÿ ku
Gorzini. oÿeʃz pol drobnina
Micolaý zalowal. napana do
brogoʃta ÿnapanѻ hanką. aten
liʃth zedran przedʃządem ne
winne ... Jako tho ʃwatczѻ