Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 551
Item Ottha Trach ducit testes erga Gunterum fratrem ipsius germanum: primus nobilis Vissech Kotwicz, tanquam divisor, item Dominicus Vilkowski, item Laurencius Scoraczewski, item Dobeslaus Grobski, item Albertus Curanowski, item Vincencius Drzeczcowski. — Rota:

Tako gemu pomozi bog. y ʃwanti
crziz. Jako bil prawim dzelczѻ
medzi Otthѻ Trachem ... Guncze
rzem bratem ÿego ÿroʃz dzelil
ÿe prawim dzalem wʃzitkim
ʃbozim czʃo gokolÿ tedÿ melÿ
a Otha potem dzele. dobrowol
ne viʃzedzal. trʃzÿ latha. wʃwem
domu ʃwoÿ chleb ÿedzącz ... Jako tho ʃwatczѻ