Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 550
Item Adam de Pÿanowicze ducit testes [testes] nobiles: Sobconem et Johannem de Zÿtoweczsko, tanquam presentes. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ý ʃwanty
+ Jako przitem bilÿ kedÿ pan
Barthoʃz. zalowal przet Ada
mem napozeʃzczѻ A adam
pital ʃzandu Crolewʃkego podlug zalobý ÿotpowedzÿ
anyczʃ ginnego