Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1393 Pisarz: 3 Numer roty: 55
Nota testes, quos ducere debet domina Czerska contra Michaelem Srapka: primus Martinus de Bucofnicza, secundus Stephanus de Bukofnicza, tercius Janko Roraczefsk(i), quartus Albertus Grabowecz, quintus Andreas de Rogaczewo, sextus Czaslaf Grabowecz, Et iurabit:

Taco mi pomoʃzÿ bog yʃwøty
[Cz] Crziʃz Jaco to ʃwatczø [czo] czʃo michal
ʃzalowal Naczerʃkø Inaʃczichnø opøcz
grziwen themu ʃzø trzilata minøla etc.