Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 548
Item dominus Nicolaus de Gorka, cancellarius Poznaniensis, ducit testes erga nobilem Swanskonem Giloweczski: primus Petrassius Bitinski, item Jacussius de Cotarkÿ, item Przesdrew Crzestkowski, item Petrassius Porosz, item Janussius Tarnowski, item Petrassius Glamboczski. — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwâtÿ
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako
... ot ʃwego oczcza. wʃzѻ
la ʃeʃczdzeʃzanth grziwen poʃʃa
gu dogilowcza do ʃwego mâ
ʃza