Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 546
Item nobilis Visemirus Bodeczski ducit testes (erga) Kathinam (!) Sanczcowicze: primus Przibislaus Grisinensis, item Joseph Kxanginski, item Thomas Kxanginski, item Janussius Popowski, item Andreas senior in Czacz, item Opaczo Kokorzinski. — Rota:

Tako gim etc. Jako pan. Viszemir
pol Jezora luthoma. czʃzo ge kupil
v wolframa . vbratha ʃwego ... iako liʃt wʃdawný
mowÿ. oÿeʃz nan ... zalowa
la. witrzimal. ÿe. dotichmaʃth.
ʃpokoÿem.