Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 544
Item Miroslaus Vilkonsky ducit testes erga dominam Benussam Czechnowska: primus Wach Raszewski, item Jan Rassewski, item Nawir Czelusczinski, item Albertus Sroczski, item Passek de Minori Crzecotowicze, item Nicolaus Raszewski. Rota:

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwâti
crziz Jako(ʃcze) przitem býlý hÿ ottem
wecze. ÿz paný benuʃʃa wýʃla.
... nedoʃzedzawʃzÿ trzech lath
kedÿ pobrala. Bÿdla ýednego
ʃzdrugim Staʃzka Wilkonʃke
Miroʃlaowego [oczcza] (Strÿÿa) rodzone
go Jako trʃzÿdzeʃzczÿ grziwen
anebilo ÿe ʃczego poʃzwacz. bo
nemala. niczʃz wtem powecze
anÿ nigdze [niczʃz] podcrolem