Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 542
Item Blisborius Bucowiczski ducit testes contra Swanthomirum Valiszewski: primus Vilczko Cotoweszki, Andreas Boÿanowski, item Laurencius Scoraczewski, item Nikel Cromnow Jerzerziczski, item Budziuogius Chalawski, item Vincencius Pÿotrkowski, pro XXXXV marcis. — Rota:

Tako gim etc. Jako pan Bliʃbor. ... Swanthorowich
wʃzmiglu wʃzѻl. ʃzSwantomiowѻ volѻ
ý polozilýe. vpana. Viʃzecha. ʃz ge
go wolѻ