Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 540
Item Czewlegius Belawski ducit testes erga Petrassium Belawski: primus Janussius Vnanczski, item Jan Cuczinski, item Albertus Curanowski, item Gnewossius Lobeszký, item [item] Philippus Trambinski, item Jan Sgirza. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ý ʃwanti +
Jako tho ʃwatczѻ. ýz tha rola czʃzo
ÿѻ pÿotraʃz przeoral. ÿten damb
czʃzo gÿ obrambil. oÿeʃz Czewleÿ
Belawʃki nan zalowal. ÿeʃt ÿe
go prawa. rola. y damb. czʃzomu
ʃze dzalem doʃtala. ÿtrzima ÿѻ
mimo trʃzÿdzeʃzczÿ lath.