Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 537
Item Niczco Vnrow cum nobili teste ad primos minores terminos erga nobilem Andrachonem Cotowski sic iurabit. — Rota:

Tako mi, Jakom Andrachowi ne
kazal ranczicz dobitka. napan
ʃke Skazane. anÿm go wto
wranczil. ... Jako to ʃwacz