Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 536
Item Philippus, Johannes, Nicolaus et Cristinus, heredes in Jaroslawkÿ, ad primos minores terminos peremptorie sic iurabunt erga dominam Katherinam. — Rota:

Tako nam pomozi bog ÿ ʃwâtý
+ Jako pan Micolaÿ ʃwѻ dobrѻ
wolѻ dal nam lÿʃth wennÿ ka
tharzinin . ÿʃÿegoʃz mÿ gÿ wolѻ ʃlomily.