Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 534
Item Stanislaus Slap ducit testes contra dominam Margaretham, consortem Bauorii: primus Albertus Wanczkowski, item Jan Dambenski, item Jaroslaus Tarnowski, item Cusso Rosznowski, item Jacussius Radwankowski, item Vincencius Grodziczski. —Rota:

Jako Staniʃlaw Slap ... netargalÿe zarѻkѻ ane
wloczil ÿe przeʃzgiʃtbѻ. ÿ nevczinil
ÿeÿ tego gwaltu